קבוצת עבודה - פיתוח דוחות על פי צרכי: מרצים, רכזי תקשוב ומנהלי מערכת