הגדרות כלליות

ההתמחות "דיאלוג מצמיח" עוסקת בדרכי האינטראקציה ובפיתוח מיומנויות תקשורת בין-אישית, המאפשרות לקיים דיאלוגים חינוכיים, חברתיים ולימודיים. התכנית נולדה בעקבות הרפורמות 'אופק חדש', 'עוז בתמורה' ו'מתווה אריאב', המדגישות את ההוראה הפרטנית המבוססת על דיאלוג מורה-תלמיד.


התכנית כוללת נושאים המתייחסים לדיאלוג על סוגיו השונים - הדיאלוג הבובריאני, הנודינגיאני, האקולוגי, הביקורתי-פרריאני, הלוינסי, הדיגיטלי, היישומי, לפיתוח חשיבה יצירתית, להוראה הפרטנית, לתקשורת בין-אישית עתידנית, וכן התנסות בתהליכי קיום דיאלוגים וניתוח אירועים.

היועץ האקדמי של התכנית הוא פרופ' נמרוד אלוני.
מרכזת התוכנית – ד"ר שוש מלאת.
מנחה - ד"ר בתיה צור.