קורס זה סוקר את הטכנולוגיות השונות הקיימות לטיהור מים באמצעות התפלה. במסגרות הקורס ילמדו התהליכים התרמודינמיים ותהליכי המעבר המשפעים על יצירת מים מטוהרים ממים מלוחים ומליחים תוך שימת דגש על הגורמים המגבילים יעילות מערכות אלה וכלכליותם. במסגרת הקורס ילמדו התכנים הבאים:מאזן המים בעולם ומשק המים בישראל, התפלת מים מלוחים ע"י איוד חד ורב שלבי, התפלת מים מלוחים ע"י תהליכי הבזקה ((Flash, התפלה ע"י דחיסת אדים, התפלה ע"י אוסמוזה הפוכה, התפלה ע"י אלקטרודיאליזה והחלפת יונים, התפלה ע"י הקפאה, ייצור משולב של כוח (חשמל) ומים מותפלים, שיקולים תרמו-כלכליים בהתפלה, השוואה כלכלית של שיטות ההתפלה השונות, היווצרות אבנית ומניעתה, שימושים באנרגית שמש להתפלה.