בית ספר ללימודי התמחות מקצועית - לימודי כתיבה אקדמית והנחיית כותבים - תשע"ה