קורס מקוון הכולל ליווי והדרכה אישיים וקבוצתיים באמצעות מערכות וידאו-צ'ט או מפגשי פנים אל פנים. בהתאם לבקשת המשתתפים תיתכנה סדנאות ייעודיות בהכרת כלים פדגוגיים/טכנלוגיים התנסות בכלים מקוונים במכון מופ"ת. משתתפי הקורס הם מובילי פדגוגיה עדכנית בסביבות חדשניות במכללות להכשרת מורים