בקורס זה נכיר את ההוראה המתוקשת, ונכיר סביבה לניהול למידה מתוקשבת.