בקורס זה נכיר מיומנויות הנדרשות מבוגר מערכת החינוך במאה הנוכחית (ה21), מיומנויות אלו,  הכרחיות בעידן שבו יש הצפה של מידע, בעידן שבו נדרש הבוגר לרמת חשיבה גבוהה ולאו דווקא לשינון וזכירה של חומר, בעידן שבו עומדים לרשות המורה כלים טכנולוגיים שאמורים לסייע לו. 

במהלך הקורס נכיר את המיומנויות,  דרכי הוראה להקניית מיומנויות אלו לתלמידים.